Základní informace Spotters Day 2018

Základní informace Spotters Day 2018

Základní informace Spotters Day 2018

Přinášíme základní informace ke Spotters Day 2018.

 

V rámci mezinárodního cvičení SKY Avenger 2018, které se bude konat na vojenském letišti Čáslav v termínu 18. – 29.6.2018, jsme pro příznivce letectví a Spottery připravili ve spolupráci s 21. základnou taktického letectva možnost vstupu na vojenskou základnu, a to v rámci Spotters Day, který se uskuteční ve středu 20.6.2018 od ranních hodin.

 

Upozorňujeme, že akreditace na Spotters Day je vázána poplatkem 500,- Kč (20 EURO).

V rámci akreditace bude zahrnuto vyřízení vstupu na letiště, welcome pack, možnost pohybu ve vyznačených prostorech ve vzdálenosti 100 m od VPD ( se sluncem v zádech).

 

Své registrace můžete již nyní registrovat na stránce REGISTRATION.

Na základě registrace vám bude udělena akreditace bezpečnostním oddělením VÚ 7214 Čáslav. Poté vám zašleme bližší informace a platební údaje k bankovnímu převodu. Akreditace bude oficiální po přijetí platby.

Počet míst je omezen. Bezpečnostní oddělení si vyhrazuje právo akreditaci neudělit. 

 

Sledujte naše stránky, budeme vás průběžně informovat o novinkách a snažit se  pro vás připravit ty nejlepší podmínky.

 

kujeme za přízeň. 

 

EN

There are a basic informations about the Spotters Day 2018.

 

During the international exercise SKY Avenger 2018, which will be held  June 18. – 29. 2018 at the military airport Čáslav , we have prepared for the aviation fans and Spotters, in cooperation with the 21st Tactical Air Force Base, the possibility to enter the military base within the Spotters Day, which will take place on Wednesday June 20, from the morning hours.

 

Please note that accreditation at Spotters Day is subjected to a fee of 500, – CZK (20 EURO).

 

The accreditation will include an airport entry, a welcome pack, the possibility of moving in marked areas 100 m from the runway (with the Sun in the back).

 

You can now register your registration on the REGISTRATION page.

 

On the base of your registration  you will get accreditation by the Security Department and we will send you further information and payment details for the bank transfer. The accreditation will be official upon receipt of the payment.

 

The number of seats is limited and the security department reserves the right not to accredit.

 

Watch our site, keep you up to date on news and try to get you the best conditions.

 

Thank you for your favor.

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :