Thank you

Thank you

Thank you

Spotters day je úspěšně za námi a my bychom touto cestou rádi poděkovali všem návštěvníkům za velkou účast, ohleduplnost a pořádek, který také velkou měrou přispěl ke zdárnému průběhu akce.

Velké díky patří 21. základně taktického letectva za podporu, zajištění dodávky vody v parném počasí a veškerý další support.

 

Doufáme, že jste si všichni akci užili, máte karty plné skvělých snímků a šťastně jste dorazili do svých domovů.

Bude li příležitost, rádi pro vás znova připravíme další podobnou akci a budeme se těšit opět na vaši účast.

 

V průběhu týdne připravíme pro všechny zúčastněné fotosoutěž o hodnotné ceny a  foto galerii z průběhu včerejšího dne.

Chcete li do foto galerie přispět i vy, pošlete nám fotografie na náš email spottersday@skypromotion.cz .

 

Soutěžní formulář a pravidla soutěže bude umístěn na stránce místo registrací.

Zůstaňte nám věrní a sledujte stále naše stránky.

 

Děkujeme!

s úctou SKY Promotion s.r.o.

 

 

Spotters day is successfuly gone and we would like to thank all the visitors for great participation, courtesy and tidiness, which also greatly contributed to the success ot the event.

 

Great thanks to 21st Tactical Air Force Base for support, water supplying in hot weather and all the other support.

 

We hope you enjoyed the spotters day, your cards are full of great shots and you have happily arrived at your homes.

 

We will prepare for all participating photo contests of valuable  prizes and photogallery from the spotters day during a week.

If you want to share your photos in photo gallery, send us your photos to our email spottersday@skypromotion.cz

 

The competition form and rules will be placed on the site instead of registration.

 

Stay true t us and keep track of our site.

 

Thank you!

with respect SKY Promotion s.r.o.

 

 

Napsat komentář

Post navigation

Previous Post :