Foto soutěž / Photo contest

Fotosoutěž pro účastníky Spotters day – SKY Avenger 2018

Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 fotografie ve velkém rozlišení, bez jakýkoliv vodoznaků či podpisů. 

Odesláním fotografií souhlasíte s volným použitím fotografií 21. základnou taktického letectva, AČR a společností SKY Promotion s.r.o. k jejich prezentaci.  

Uzávěrka  fotografií bude 20.7.2018.

Zaslané fotografie budou posouzeny zástupci 21. základny taktického letectva a společností SKY Promotion s.r.o. 

Autoři tří nejlepších fotografií budou oceněni věcnými cenami.

 

  1. cena – pilotní letecká bunda
  2. cena – mikina 211 SQN – Gripen
  3. cena – poukaz na zboží v hodnotě 500 Kč z eshopu shop211sqn.cz

 

Photo contest for Spotters day participants – SKY Avenger 2018
Each contestant can send up to 3 photos in high resolution and without any watermarks or signatures.

By submitting your photos, you agree to freely use the 21st Tactical Air Force Base, ACR and SKY Promotion s.r.o. for their presentation.

The deadline for the photo content will be 20.7.2018.

The submitted photos will be reviewed by representatives of the 21st Tactical Air Base and SKY Promotion s.r.o.

The authors of the three the best photos will be awarded.

 

  1. price – pilot jacket
  2. price – 211 SQN Gripen sweatshirt
  3. price – a voucher of 500 CZK from eshop shop211sqn.cz

 

Fotosoutěž

 

Verification